Izdavač - Knjige  i  časopisi

Rige od fere 12
Beograd, Srbija

UMETNOST IZDAVAŠTvA

Pokrenut pre više decenija, Glosarijum je vodeći izdavač knjiga i časopisa. U saradnji sa talentovanim autorima i piscima, naša kompanija realizuje objavljivanje brojnih aktuelnih naslova.

Od teksta do štampe

Urednici i izdavački profesionalci našeg tima ponosni su na saradnju sa autorima.
Naš fokus je na podršci autorima, marketingu i kvalitetu.